Praktijkinformatie – Gezondheidscentrum de Marne – Leens
R. Ritzemastraat 16 9965 TD Leens Tel:0595-571004 | Spoed Kies 1
Header afbeelding

Praktijkinformatie

Afspraak maken

Voor het spreekuur moet u altijd een afspraak maken. U kunt voor een afspraak bellen tussen

08:00 – 10:00 uur met tel: 0595-571004.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden voor uw afspraak. Ze doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en ernst van uw klachten. De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

U kunt zich voorbereiden op uw bezoek aan de huisarts. Omschrijf van tevoren waar u last van heeft en bedenk wat u van de huisarts verwacht. De huisarts beoordeelt uw situatie op basis van alle gegevens die u geeft en op basis van zijn medische kennis.
De huisarts stelt u een aantal vragen over uw situatie. Misschien heeft u belangrijke informatie waar uw arts niet naar vraagt.

U kunt die informatie dan ongevraagd geven. Denk bijvoorbeeld aan:

  •  een allergie voor bepaalde medicijnen en stoffen
  •  erfelijke ziekten in uw familie
  •  als u onlangs in het buitenland bent geweest

Misschien begrijpt u niet alles wat de huisarts zegt. U kunt dan rustig vragen of hij het wil herhalen of anders uit wil leggen. De arts is ervoor verantwoordelijk dat u goed begrijpt wat er aan de hand is. Het is aan uzelf om te zeggen als u iets niet goed snapt, anders denkt de arts dat u het wel heeft begrepen.

Meer tijd

Wilt u bij het maken van een afspraak aangeven of het om één of meer vragen of klachten gaat. Wij houden dan rekening met de benodigde tijd in de agenda.

 

Huisbezoek

Wanneer u door uw ziekte niet in staat bent om naar de praktijk te komen, is het mogelijk dat de huisarts of Verpleegkundig Specialist bij u thuis komt. U kunt tussen 08.00 – 10.00 uur bellen om een visite aan te vragen. Een afspraak op de praktijk heeft onze voorkeur, omdat hier de middelen zijn om iemand goed te kunnen onderzoeken.
Wanneer u door een vervoersprobleem niet naar de praktijk kunt komen, dient u dit zelf op te lossen door bijv. familie of buren te vragen. Dit is geen reden voor een visite.
Ook bij een aanvraag voor een visite zal de assistente vragen naar de reden, zodat zij een zo goed mogelijke inschatting kan maken wanneer en door wie u bezocht dient te worden.
Omdat het vaak 4-6 weken duurt voordat wij een brief ontvangen van een specialist, is het niet altijd vanzelfsprekend dat de huisarts u bezoekt na een behandeling of opname in het ziekenhuis. Mocht u dit toch wensen, kunt u dit aangeven bij de assistente.

 

Uitslagen

Voor uitslagen van laboratoriumonderzoek en specialistenbrieven kunt u de assistente bellen tussen 13:00 en 14:00 uur. Zij kan u allerlei uitleg en adviezen geven.

Heeft u meer uitleg nodig dan kunt u de assistente vragen of de huisarts u terugbelt.
We verzoeken u zelf te bellen over uitslagen/brieven van specialisten.

Geen bericht is goed bericht?

NEE. Door de grote hoeveelheid brieven die dagelijks binnenkomen, is het niet mogelijk om iedereen te bellen. Ook is het mogelijk dat een uitslag zoek kan raken bij verzending. Indien hij dan niet op de praktijk aankomt, zijn wij ook niet op de hoogte. Indien u informeert kan er bij een vermissing voor u gezocht worden.

Hoe lang duurt een uitslag?

Uitslagen van uitstrijkjes en materiaal na een kleine ingreep zijn na ca. 10-14 dagen bekend. Urinekweken en faeceskweken zijn na 7 dagen bekend. Röntgenonderzoek en echo’s duren ca. 5 werkdagen.

Onderzoeken en brieven van specialisten: Onderzoek in opdracht van de specialist wordt gezonden naar de specialist zelf en niet naar de huisarts. U dient daar te vragen naar de uitslagen. Indien specialisten brieven verzenden naar de huisarts kan dit gem 4-6 weken duren. Indien u sneller informatie wenst kunt u het beste de assistente van de specialist bellen.

Bloedprikken       

U kunt uitsluitend op afspraak bij ons komen te bloedprikken. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.

Uitslagen zijn na 3 werkdagen bekend.

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO, Pro Life of ZieZo, dan:

Belangrijke informatie als u bloed laat prikken of bijvoorbeeld urine laat onderzoeken.

  • Krijgt u binnenkort een rekening van Stichting SofaLab voor (bloed)onderzoek. 
  • De rekening dient u binnen 30 dagen te betalen. 
  • De rekening kunt u doorsturen naar uw zorgverzekeraar. 
  • Uw zorgverzekeraar maakt vervolgens het bedrag aan u over of verrekent dit met uw eigen risico.  

Vragen over deze rekening? 

Om uw huisartsenpraktijk te ontlasten verzoeken wij u, om uw vragen te mailen naar: vragen@labfactuur.nl 

U kunt ook bellen met onze Servicedesk via tel: 088 – 488 04 22. Bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

 

Ook kunt u gaan prikken bij de ziekenhuizen UMCG of Martini Ziekenhuis.

Wanneer u een formulier van de specialist heeft raden wij u aan om via een Certe-locatie te prikken. Zo komt de uitslag direct bij uw behandelaar terecht. 

Via Certe kunt u alle priklocaties en tijden opzoeken.

 

Medische dossier

Heeft u een aanvraag voor een afschrift van uw medisch dossier?

Indien uw aanvraag te maken heeft met het verstrekken van uw dossier aan derden zoals verzekeraars, gemeente (bijvoorbeeld bij aanvraag van een voorziening), advocaten, willen we uw het advies geven NIET uw gehele afschrift van uw dossier af te dragen.

De meeste informatie vragers zoals gemeenten, verzekeraars etc, zijn op de hoogte dat ze gegevens kunnen opvragen bij uw huisarts. Daarvoor is het nodig dat ze een gerichte vraag stellen over uw gezondheidstoestand of aandoening(en) vergezeld met een door u getekende verklaring waarbij u akkoord gaat dat uw huisarts gegevens verstrekt.

De huisarts kan dan gericht de vragen beantwoorden vanuit uw dossier en deze van objectieve informatie voorzien. Daarbij vinden we het ongewenst dat een geheel dossier wordt opgestuurd omdat dan niet geheel duidelijk meer is wat er met uw dossier wordt gedaan. Zo zou bijvoorbeeld ook informatie uit uw dossier gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden, denk bijvoorbeeld aan een verzekeraar waarbij u meerdere verzekeringen hebt afgesloten, of af gaat sluiten.

Omdat deze gegevensverstrekking niet opgenomen is in uw basispakket worden de kosten door de huisarts verhaald op de gegevensvrager. Voor enkele instellingen zijn er vaste tarieven, voor andere instellingen bepaald de huisarts zelf het tarief afhankelijk van de hoeveelheid informatie die gevraagd wordt en afhankelijk van het werk wat de huisarts hiervoor moet doen om de vragen te beantwoorden.

Tarieven

Verrichting Dagtarief
Consult 11,51
Consult langer dan 20 minuten 23,02
Visite 17,26
Visite langer dan 20 minuten 28,77
Telefonisch consult 5,75
Herhalingsrecept 5,75
E-mail consult 5,75
Informatietarief Medisch Adviseurs 61,42 euro

No show tarief: Indien u een afspraak op het spreekuur niet nakomt wordt het spreekuurbezoek dan wel het geplande onderzoek wel in rekening gebracht. Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd.

Eigen risico

Wat valt niet onder eigen risico?

De zorg van de huisartsenpraktijk gaat niet ten koste van uw eigen risico. Dit betreffen alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, Verpleegkundig Specialist. Er wordt voor deze zorg geen beroep gedaan op uw eigen risico.

Ook voor de ketenzorg die gegeven wordt in de huisartsenpraktijk bij chronische ziekten zoals Diabetes, Astma, COPD en Hart- en Vaatziekten wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Wat valt onder het eigen risico?

Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u medicatie toedient (bijvoorbeeld injecties op het spreekuur of thuis) of voorschrijft dan valt dit wel onder het eigen risico. Als de huisarts u verwijst naar een andere hulpverlener of naar het ziekenhuis kan het vallen onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten die bijvoorbeeld voor onderzoek of een verwijzing naar een specialist bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte wat wel of niet valt onder het eigen risico. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar of de hulpverlener naar waar u toe verwezen bent.

Het is voor de huisarts niet werkzaam om voor elke actie die kan vallen onder het eigen risico u daarvan op de hoogte te stellen vandaar deze notitie die u kunt vinden op onze website of in de wachtkamer.