Praktijkaccreditering – Gezondheidscentrum de Marne – Leens
R. Ritzemastraat 16 9965 TD Leens Tel:0595-571004 | Spoed Kies 1
Header afbeelding

Praktijkaccreditering

De organisatie neemt sinds 2007 deel aan de NHG Praktijkaccreditering. Dat leidt ertoe dat uw huisarts en alle praktijkmedewerkers continu werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de praktijkorganisatie.
Met behulp van de methodes van NHG Praktijkaccreditering onderzoeken, meten en weten we of onze inspanningen leiden tot het juiste resultaat. Uw oordeel over de organisatie speelt daarin ook een grote rol. Hoe tevreden u over ons bent, brengen wij door middel van het houden van een erkende enquête in kaart.
Eenmaal per 3 jaar bezoekt een onafhankelijke medewerker van NHG Praktijkaccreditering de praktijk. Deze beoordeelt uitvoerig of de organisatie nog steeds aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor het keurmerk ‘NHG Praktijkaccreditering’.
Dit kwaliteitskeurmerk wordt toegekend aan praktijken waar patiënten een “gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg” kunnen hebben.

Vertrouwd op bezoek bij uw huisarts 

Patiëntenvragenlijsten praktijk

Geachte heer/mevrouw,

Wilt u meewerken aan onze patiënten enquête? Dit kost u ongeveer tien minuten van uw tijd en is volledig anoniem. 

Uw mening telt 

Onze huisartsenpraktijk is er in de eerste plaats voor u. Uw mening over de praktijk is daarom heel belangrijk.
Door de vragenlijst in te vullen helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van de praktijk krijgt zo goed en prettig mogelijk is.
U kunt op meerdere punten laten weten hoe u de praktijk beoordeelt.

Dit onderzoek maakt deel uit van de certificering van onze praktijk, waarvoor de praktijk getoetst wordt door een onafhankelijke partij (NPA).

Wees vooral eerlijk, want daar helpt u de praktijk het beste mee!

Via deze link komt u bij de vragenlijst: Vragenlijst over de praktijk of scan onderstaande QR-code:

Wilt u meer weten over het belang van de certificering van onze praktijk voor u als patiënt? Kijk op: Info NPA certificering voor patiënt

Hartelijk dank voor uw medewerking!