Verpleegkundig Specialist Marianne Varenhorst na anderhalf jaar

Sinds anderhalf jaar werk ik met veel plezier als Verpleegkundig Specialist in GC De Marne. Velen van u hebben mij al op mijn spreekuur of tijdens mijn visites ontmoet. Ik bouw daardoor steeds meer banden op. Dat maakt dat mijn werk mij veel voldoening geeft.

Wel merk ik dat het voor een aantal van u nog onduidelijk blijft wat een Verpleegkundig Specialist nu eigenlijk doet, mag en kan. Dat kan ik mij voor deze functie heel goed voorstellen.

U moet zich voorstellen dat ik als het ware functioneer tussen een verpleegkundige en een huisarts. Ik heb jarenlang als wijkverpleegkundige gewerkt en ben mij met die kennis en ervaring gaan richten op de medische kant van de zorg. Daarvoor heb ik een intensieve tweejarige medische vervolgopleiding gevolgd, waarin ik heb geleerd hoe ik veel voorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk zelfstandig kan behandelen. Ik mag medicatie voorschrijven en ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. Ik werk onder supervisie van een huisarts. U kunt er altijd gerust op zijn dat ik bij vragen of twijfels de huisarts raadpleeg en als dat nodig is laat meekijken tijdens het spreekuur.

De samenwerking met de huisartsen en ook met de assistentes en andere hulpverleners vind ik heel prettig en open. Ik heb mijn draai inmiddels goed gevonden en hoop dat ik nog vele jaren in De Marne kan werken.

En, als u vragen heeft over mijn functie, blijf er niet mee lopen, ik beantwoord ze graag.

Marianne Varenhorst, Verpleegkundig Specialist