Projecten

Ons Gezondheidscentrum zal gaan mee doen aan een aantal projecten:

Diabetes ketenzorg
Het aantal patiënten met Diabetes Mellitus type 2 zal tussen nu en 2020 naar verwachting met een derde toenemen. Het is dan ook belangrijk dat er maatregelen worden getroffen om de kwaliteit van de zorg aan deze groep te waarborgen en waar nodig te verbeteren.
We werken samen met het Huisartsenlaboratorium te Groningen. In het komend jaar zal een reorganisatie plaatsvinden om patiënten nog beter van dienst te zijn. Gewerkt wordt volgens de standaarden van de NHG en Nederlandse Diabetes Federatie.
Ook worden patienten door de huisarts ingesteld op insuline en worden ze zo dicht bij huis gecontroleerd.

Project COPD
COPD (vroeger CARA genoemd) is een van de meest voorkomende chronische ziekten met een belangrijke impact op de kwaliteit van leven en de mortaliteit. De verwachting is dat over 5 jaar COPD in aantal de derde doodsoorzaak wordt.
Het project beslaat het bevorderen van een optimaal geïntegreerd beleid voor de behandeling van patiënten met een verhoogd risico van COPD in de huisartsenpraktijk. Hierdoor kan de kans op eerste of nieuwe manifestaties van COPD en de kans op complicaties als gevolg van COPD worden verminderd.
De zorg voor de mens met een verhoogd risico van COPD in de huisartsenpraktijk wordt geleverd volgens de herziene NHG standaard COPD. De samenwerking met, en de verwijzing naar andere zorgprofessionals in de eerste en/of tweede lijn is efficiënt georganiseerd en vastgelegd in een transmuraal protocol.

Project Hart- en Vaat ziekten
Het bevorderen van een optimaal geïntegreerd beleid voor de behandeling van patiënten met een verhoogd risico van HVZ in de huisartsenpraktijk. Hierdoor kan de kans op eerste of nieuwe manifestaties van HVZ en de kans op complicaties als gevolg van HVZ worden verminderd.
De zorg voor de mens met een verhoogd risico van HVZ in de huisartsenpraktijk wordt geleverd volgens de herziene NHG standaard CVR . De samenwerking met, en de verwijzing naar andere zorgprofessionals in de eerste en/of tweede lijn is efficiënt georganiseerd en vastgelegd in een transmuraal protocol.

Project Zorgdomein
ZorgDomein ondersteunt het verwijsproces tussen de 1e en 2e lijns zorg met een internetgebaseerde verwijsapplicatie. ZorgDomein slaat een brug tussen de huisarts en het ziekenhuis, de geestelijke gezondheidzorg en andere vervolgzorg. Doelen zijn dat de huisarts en de patiënt beter geïnformeerd zijn, dat communicatie tussen professionals in de zorgketen goed verloopt, dat de patiënt sneller op het juiste spreekuur komt en dat onnodige bezoeken worden voorkomen. ZorgDomein levert hiermee de unieke combinatie van efficiency-vergroting in de zorg en verbeterde service naar de patiënt

Project Boezemfibrilleren
Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis in Nederland en komt vooral voor bij ouderen. Hierbij slaat het hart meestal met een hoge en onregelmatige frequentie. Deze aandoening geeft risico op bloedstolsels en daardoor op een beroerte. Dit is met medicatie (antistolling) goed te voorkomen. Een patiënt met boezemfibrilleren is nu vaak onder begeleiding van een cardioloog in het ziekenhuis, de zogenaamde tweede lijn. Om deze zorg naar de eerste lijn, de huisarts, te brengen, komt binnen dit project het echocardiogram onder regie en financiering van de huisarts. Door het maken van een echocardiogram bepaalt de huisarts of de patiënt in de eerste lijn behandeld kan worden. De cardioloog adviseert hierin en de afspraken zijn vastgelegd in het samenwerkingsprotocol. De huisarts kan te allen tijde de cardioloog (tele)consulteren.