Praktijkinfo

Gezondheidscentrum  De Marne

R. Ritzemastraat 16
9965TD Leens
T:0595-571004
F:0595-572242
info@gcdemarne.nl

DOWNLOAD HIER ONZE PRAKTIJKFOLDER (PDF)

Aangesloten dorpen in Gemeente Hogeland:
Leens, Ulrum, Wehe den Hoorn, Warfhuizen, Zoutkamp, Lauwersoog, Vierhuizen, Zuurdijk, Houwerszijl, Kloosterburen, Schouwerzijl, Mensingeweer, Kruisweg, Niekerk, Schouwerzijl, Hornhuizen, Molenrij, Kleine Huisjes, Pieterburen, Westernieland, Broek.

Gemeente Hogeland:

SPREEKUUR

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak.

Het gezondheidscentrum is geopend van 08.00-12.30 en 13.00-17.00.

  • Telefoon: 0595-571004
  • Spoed:  via keuzetoets 1
  • Receptenlijn: via keuzetoets 2
  • Apotheekservicepunt: via keuzetoets 3
  • Intercollegiale overleglijn: via keuzetoets 4

SPOED
Voor spoedgevallen belt u ons nummer 0595-571004 en drukt u keuze 1: SPOED. U krijgt dan een assistente aan de lijn van het gezondheidscentrum.
Is er een acuut ernstig levensbedreigende situatie en denkt u een ambulance nodig te hebben dan belt u 112.
Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Het gezondheidscentrum is geopend op werkdagen tussen 8:00 en 12:30 uur en tussen 13:00 en 17:00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Spreekuur
Voor het spreekuur moet u altijd een afspraak maken. U kunt voor een afspraak bellen tussen 08.00 – 10.00 uur met 0595-571004. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden voor uw afspraak. Ze doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en ernst van uw klachten. De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Wanneer u meerdere klachten heeft, is het goed om dit aan de assistente te laten weten. Zo kan er voldoende tijd voor u worden gereserveerd.
U kunt zich voorbereiden op uw bezoek aan de huisarts. Omschrijf van tevoren waar u last van heeft en bedenk wat u van de huisarts verwacht. De huisarts beoordeelt uw situatie op basis van alle gegevens die u geeft en op basis van zijn medische kennis.
De huisarts stelt u een aantal vragen over uw situatie. Misschien heeft u belangrijke informatie waar uw arts niet naar vraagt. U kunt die informatie dan ongevraagd geven. Denk bijvoorbeeld aan:
– een allergie voor bepaalde medicijnen en stoffen
– erfelijke ziekten in uw familie
– als u onlangs in het buitenland bent geweest
Misschien begrijp u niet alles wat de huisarts zegt. U kunt dan rustig vragen of hij het wil herhalen of anders uit wil leggen. De arts is ervoor verantwoordelijk dat u goed begrijpt wat er aan de hand is. Het is aan uzelf om te zeggen als u iets niet goed snapt, anders denkt de arts dat u het wel heeft begrepen.
In principe wordt zoveel mogelijk getracht ieder dezelfde dag of de dag daarop te laten komen.

VISITES
Wanneer u door uw ziekte niet in staat bent om naar de praktijk te komen, is het mogelijk dat de huisarts of Verpleegkundig Specialist bij u thuis komt. U kunt tussen 08.00 – 10.00 uur bellen om een visite aan te vragen. Een afspraak op de praktijk heeft onze voorkeur, omdat hier de middelen zijn om iemand goed te kunnen onderzoeken.
Wanneer u door een vervoersprobleem niet naar de praktijk kunt komen, dient u dit zelf op te lossen door bijv. familie of buren te vragen. Dit is geen reden voor een visite.
Ook bij een aanvraag voor een visite zal de assistente vragen naar de reden, zodat zij een zo goed mogelijke inschatting kan maken wanneer en door wie u bezocht dient te worden.
Omdat het vaak 4-6 weken duurt voordat wij een brief ontvangen van een specialist, is het niet altijd vanzelfsprekend dat de huisarts u bezoekt na een behandeling of opname in het ziekenhuis. Mocht u dit toch wensen, kunt u dit aangeven bij de assistente.

UITSLAGEN
Voor uitslagen van laboratoriumonderzoek en specialistenbrieven kunt u de assistente bellen tussen 13.00 en 14.00 uur. Zij kan u allerlei uitleg en adviezen geven.
Heeft u meer uitleg nodig dan kunt u de assistente vragen of de huisarts u terugbelt.
We verzoeken u zelf te bellen over uitslagen/brieven van specialisten.
Geen bericht is goed bericht?
NEE. Door de grote hoeveelheid brieven die dagelijks binnenkomen, is het niet mogelijk om iedereen te bellen. Ook is het mogelijk dat een uitslag zoek kan raken bij verzending. Indien hij dan niet op de praktijk aankomt, zijn wij ook niet op de hoogte. Indien u informeert kan er bij een vermissing voor u gezocht worden.

Hoe lang duurt een uitslag?
Uitslagen van uitstrijkjes en materiaal na een kleine ingreep zijn na ca. 10-14 dagen bekend. Urinekweken en faeceskweken zijn na 7 dagen bekend. Röntgenonderzoek en echo’s duren ca. 5 werkdagen.

Onderzoek in opdracht van de specialist wordt gezonden naar de specialist zelf en niet naar de huisarts. U dient daar te vragen naar de uitslagen. Indien specialisten brieven verzenden naar de huisarts kan dit gemiddeld 4-6 weken duren. Indien u sneller informatie wenst kunt u het beste de assistente van de specialist bellen.

DE ASSISTENTE

De assistente heeft een belangrijke plaats in de huisartsenpraktijk. Om e.e.a. zorgvuldig te kunnen doen heeft de assistente dagelijks haar eigen spreekuur. Voor dit spreekuur kunt u een afspraak maken.
Ze heeft de volgende taken:
• Ondersteuning van de huisarts bij het spreekuur.
• Maken van telefonische afspraken tussen 08:00 – 10:00.
• Geven van medische adviezen.
Bij de assistente kunt u voor aan aantal verrichtingen terecht:
• hartfilmpjes
• longfunctie
• gehoortesten
• vaatonderzoek
• hart- en vaatziekte screening
• injecties
• wondbehandeling
• verbinden
• uitstrijkjes maken
• bloedsuikermetingen
• bloeddrukcontroles
• urine onderzoek
• zwangerschapstesten
• hechtingen verwijderen
• oren uitspuiten

Bloedprikken 

U kunt uitsluitend op afspraak bij ons komen te bloedprikken. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente.
Ook kunt u gaan prikken bij de ziekenhuizen UMCG of Martini Ziekenhuis.

Wanneer u een formulier van de specialist heeft raden wij u aan om via een Certe-locatie te prikken. Zo komt de uitslag direct bij uw behandelaar terecht.

Pro Rege (Gereformeerde kerk)

Achtervalge 11
9965 TJ Leens
Dinsdag 08:15-09:15

Ontmoetingspunt Ulrum

Praktijk Wijers
Leerweg 50
Vrijdag 08:30 uur tot 09:00 uur

Via Certe kunt u alle priklocaties en tijden opzoeken.

Uitslagen na 3 werkdagen bekend.


VERKLARINGEN

In het gezondheidscentrum worden geen verklaringen afgegeven t.b.v. anderen zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, politie, scholen, reisverzekeringen etc.

Wij handelen hierbij volgens de regels van KNMG. De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over
een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of
ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan
zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de
kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een
parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:
De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling. Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling. Een verklaring of keuring is mogelijk via een onafhankelijke arts.

Wel is het mogelijk dat de instantie die gegevens wenst een brief stuurt aan de praktijk voor informatie. De brief moet duidelijke informatie omvatten over de vraagstelling. Tevens moet een verklaring van uzelf meegezonden worden waarin u verklaard akkoord te gaan dat de huisarts informatie verstrekt aan anderen.

Download hier het weigeringsbriefje voor verklaringen die u aan de vragende instantie kunt geven.

NPA PRAKTIJKACCREDITATIE
Aan onze huisartsenpraktijk is in oktober 2012  de NPA- Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit. Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Met onze inspanningen voldoen wij aan de criteria voor NPA- Praktijkaccreditering®.

Voor meer informatie zie www.praktijkaccreditering.nl

De huisarts en uw eigen risico

Wat valt niet onder eigen risico

De zorg van de huisartsenpraktijk gaat niet ten koste van uw eigen risico. Dit betreffen alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners , Physician Assistent of Verpleegkundig Specialist. Er wordt voor deze zorg geen beroep gedaan op uw eigen risico.

Ook voor de ketenzorg die gegeven wordt in de huisartsenpraktijk bij chronische ziekten zoals Diabetes, COPD en Hart- en Vaatziekten wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Wat valt onder het eigen risico

Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u medicatie toedient  (bijvoorbeeld injecties op het spreekuur of thuis) of voorschrijft dan valt dit wel onder het eigen risico. Als de huisarts u verwijst naar een andere hulpverlener of naar het ziekenhuis kan het vallen onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten die bijvoorbeeld voor onderzoek of een verwijzing naar een specialist bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte wat wel of niet valt onder het eigen risico. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar of de hulpverlener naar waar u toe verwezen bent.

Het is voor de huisarts niet werkzaam om voor elke actie die kan vallen onder het eigen risico u daarvan op de hoogte te stellen vandaar deze notitie die u kunt vinden op onze website of in de wachtkamer.

KLACHTEN

Het kan altijd gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Indien dat zo is horen wij dat graag. Alleen zo kunnen wij proberen de dienstverlening nog verder op de wensen van de patiënten af te stemmen.

U kunt altijd om een afspraak vragen om daarin uw klacht naar voren te brengen. U kunt het ook in de vorm van een brief doen of ga naar onderstaand formulier op deze website. Klachtenfunctionaris M. Knol zal dan binnen een termijn van 2 week op uw klacht reageren.

Onze praktijk is aangesloten bij:
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
088-0229100
https://www.skge.nl/

Vindt u dat er geen goede oplossing voor uw klacht gevonden is schakel dan deze stichting in. Deze Stichting heeft onafhankelijke leden waarin u uw klacht kunt inbrengen.

Uw naam (verplicht)

Straatnaam en huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoon (verplicht)

Uw Email (verplicht)

Medisch handelenBejegeningOrganisatieAnders

Datum gebeurtenis (verplicht)

Onderwerp

Uw klacht